رزومه شخصی استاد

he
نام و نام خانوادگی: قدیر حجازی زاده
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) مدیریت
ايميل شخصی: [email protected]

"فارغالتحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)"

تحصیلاتعالی

رشتهتحصیلی

محلتحصیل

کارشناسی

مهندسی عمران (خط و سازه های ریلی)

عنوان پروژه پایانی کارشناسی: بررسی روش های مختلف ساخت و اجرای خطوطریلی جدید

دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسیارشد

مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

عنوان پروژه کارشناسی ارشد: ارائه شاخص تعیین کیفیت خطوط متروی ایران

دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتریPhd


مدیریت(تصمیم­گیری و خط مشی گذاری عمومی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

سوابق علمی و اجرایی:

عضوهیئت مدیره شرکت دانش بنیان متسا

مدیرگروهخط و سازه شرکت فنی مهندسی متساازسال 86 تا 94

مدیراجرایی پروژه طراحی، مطالعه و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تونل

درشبکه خطوط ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایرانTuMS)

مدیرپروژه "بررسی راهکارهای کاهش اثراتلرزش بر سازه های مجاور مترو تهران"

مدیرپروژه جوشکاری خط 7 متروی تهران

عضوتیم مهندسی معکوس و ساخت بیش از 70 قطعه هواپیما (پیمانکار پژوهشکده طراحی وساخت نیروی هوایی)

انتقالتکنولوژی ساخت دستگاههای هشدار خرابی در صنایع ریلی

مدیرپروژه طراحی و ساخت کوپلرآرماتور

استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران غرب، کرج، اسلامشهر

(دروسریاضیات پایه، آمار و کاربرد آن در مدیریت، رفتار سازمانی، مدیریت کیفیت و بهره وری، تعمیر و نگهداری)

مدرسدانشکده مترو تهران

(دروس مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت و منابع انسانی، توانایی مسئله یابی و تصمیمگیری)

نمایندهانجمن بتن ایران در پنجمین سمپوزیوم بین المللی مکانیک سنگ

عضوگروه حمل و نقل مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران

معاوناجرايي پروژه طراحي و پياده سازي سيستم کنترل پروژه در مديريت امور دانشجويان و استانداردسازي خوابگاههاي دانشجويي، دانشگاه علم و صنعت ايران

اجرایسیستم پایش وضعیت و شاخصهای خرابی در معبر روسازی

عضوپیوسته انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

کارشناسپروژه طراحی و راه اندازی گراف ماشین جوش درز ریل

کارشناسفني مرکز تعمير و نگهداري معاونت فني شهرداري کرج

کارآموزکارگاه قطار شهری خط یک مترو مشهد

عضوانجمن مهندسی تونل ایران

عضوانجمن مهندسی زلزله

عضوانجمن مهندسی بتن ایران

استادحل تمرین درس استاتیک سال تحصیلی 86 -87 و 87-88 دانشکده مهندسی راه آهن

(دروس دکتر ملاطفی و دکتر عطایی)

سوابق مطالعاتی و دوره های آموزشی :

حجازیزاده، قدیر، مقایسه کیفیت زندگی، استرس شغلی و حمایت اجتماعی در بین کارکنانستاد وزارت بهداشت، فصل‌نامهعلمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، شماره ۶، سال 1401، صفحه 208الی220

تدوینو توسعه شاخص تعیین کیفی تولیدات صنعتی

تعميراتو نگهداري راهها و معابر

مدیریتمنابع انسانی

دارایگواهینامه موسسه TÜV"مدیریت استراتژیک"

روسازي­هايخطوط ریلی غیر بالاستی

دارایگواهینامه سازمان تحقیقات صنعتی ایراندر "ارتباط موثر و اصول مذاکره"

دارایگواهینامه دوره آموزشی اهمیت بازرسی جوش

دارایگواهینامه دوره تربیت پژوهشکر از موسسه توسعه

دارایگواهینامه دوره آموزشی مدیریت کسب و کارهای کوچک

دارایگواهینامه دوره­های خبرنویسی و صفحه آرایی خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم

سوابق اجرایی(غیر فنی):

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری دوازدهمینجشنواره سراسری نشریات و رسانه دانشجویی(تیتر 12)

رییس اداره نشریات و تشکل­های سیاسی

ادارهکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(ازمهرماه 1397سال تاکنون)

کارشناس اداره کل مشارکتهای اجتماعی وزارتبهداشت، درمتان و اموزش پزشکی

دبیردوره دوم کانون دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر خانه شهریاران جوان منطقه 16 شهر تهران

دبیر اجرایی سومین دوره جشنواره مهرباران(ویژهگروههای خیریه و جهادی) سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مرکز

راه اندازی سامانه خانه نشریات دانشجویی جهتعرضه و رتبه بندی نشریات دانشگاههای علوم پزشکی کشور

www.khanehnashriat.ir

کارشناس کانونهای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی1394-1396

راهاندازیمجامعچهارده گانه تخصصیکانونهایخیریه،ادبی،فیلموعکس، هلال احمر،مذهبی، سلامت ، اخلاقحرفهای، موسیقی،فعالیتهای جهادی، اجتماعی و مطالعاتی دروزارتبهداشت

مدیرپروژه طراحی و انتشار کتاب سال دانشگاه علم و صنعت ایران

راهاندازیشوراینمایندگانکانونهایفرهنگیسراسر کشور وزارتبهداشت

برگزاریسلسلههمایشهای"فصلنو، فصلهمدلی" مخصوصفعالانفرهنگیدانشگاه­های علوم پزشکی کشور

دبيرهيئت برگزاري هشتمين دوره انتخابات شوراي صنفي دانشگاه علم و صنعت

دبيرکميسيون رفاهي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران 1384ـ1385

نمایندهدانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نشست سراسری شوراهای صنفی دانشگاههای کشور(دودوره)

سرپرستدانشجویی خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ايران 1384-1383

مشاوردانشجويي مدير امور دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران1385ـ1386

نمایندهدانشجویان دانشکده راه آهن جهت مذاکره با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دبيرکانون گفتگوي تمدنها 1386

مديرمسئول نشريه دانشجويي سلام 1385ـ1387

عضوهيئت تحريريه نشريات دانشجويي زمستان، نيستان، دانشگاه امروز، نشانه، ققنوس و .. .

دبيرکميسيون نمونه هفتمين دوره شوراي صنفي

مسئولبرگزاری 12 اردوی دانشجویی (با مجوز مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علم و صنعتایران)

همکاری با معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاهعلم و صنعت ایران


خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم